Witam Cię serdecznie na stronie oniebie.pl ! :)

 

Zapraszam do obejrzenia zdjęć Warszawy mojego autorstwa na: www.stolicapolski.pl

 

 

 

Glitter  (Jan Siestrzeńcewicz)

 

 

 

MYŚLI O NIEBIE

 

 

 

1. Bóg jest jedynie dobry.

 

2. Ze strony Boga nigdy nie ma nieusuwalnych przeszkód do tego, by otrzymać od Niego wszystko, czego się potrzebuje.

 

3. Nic nie jest w życiu ważne oprócz kochania Chrystusa.

 

4. Raj bycia kochanym zaczyna się już tu na ziemi.

 

5. Lepiej przyzwyczajmy się do bycia kochanym, bo tak będzie zawsze.

 

6. Czasem tam, gdzie wydaje się, że życie się kończy, tak naprawdę, dopiero się zaczyna.

 

7. Dlaczego myślisz w trzeciej osobie o Bogu, jeśli on stoi nie dalej niż trzy centymetry od Ciebie?

 

8. Poza miłością nie ma Boga. Poza Bogiem nie ma miłości.

 

9. Bóg pragnie tylko tego, czego potrzebują ci, których kocha.

 

10. Nic nie jest w życiu ważne oprócz starania się zaspokoić potrzeby tych, których kocha Bóg.

 

11. Miłosierdzie okazuj w pierwszym rzędzie tym, którzy są najbardziej potrzebujący oraz tym, których Ci daje Bóg.

 

12. Wszystkie drogi prowadzą do grzesznika.

 

13. Jezus Chrystus jest jedynym szczęściem jakie istnieje.

 

14. Kim jest święty? Pewne dziecko powiedziało kiedyś: „Święty to taki człowiek, przez którego można zobaczyć Pana Boga” Do czego to porównać? Bóg jest światłem, a my - kroplami deszczu. Módlmy się o światło dla nas, aby inni mogli zobaczyć tęczę…

 

15. Ludzie potrzebują tylko tego, czego pragnie Jezus Chrystus.

 

16. Człowiek święty jest ostatnią osobą, która miałaby się czymś zgorszyć.

 

17. Chwała Panu! Bo Bóg, który jest, przychodzi, a radość, którą on ma w swoim sercu, jest radością w tych wszystkich, których on ma w swoim sercu na wieki wieków. Amen. Bo Bóg, który jest, przychodzi, a radość, którą on ma w sobie, jest radością w tych wszystkich, których on ma w sobie na wieki wieków. Amen. Bóg w Trójcy Świętej, jedyny – Król wieków, Bóg w Trójcy Świętej, jedyny – Król przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

18. Na to, żeby być kochanym nie trzeba zasługiwać.

 

19. Każdy, kogo kocha Bóg jest istotny.

 

20. Potrafisz teraz zrobić wszystko, co potrzebujesz teraz zrobić. Nie potrzebujesz teraz zrobić niczego, czego nie potrafisz teraz zrobić.

 

21. Nie ważne co czujesz - ważne co robisz.

 

22. Pan Jezus w czynności umiłowania nas do końca nie odczuwał prawie żadnej przyjemności.

 

23. Nie sztuka być atrakcyjnym i nie być wierzącym. Nie sztuka nie być atrakcyjnym i być wierzącym. Sztuka być atrakcyjnym i wierzącym.

 

24. Miłość pochodzi z mocy. Moc pochodzi z miłości.

 

25. Kocham i robię co chcę. A chcę kochać, czyli robić innym to, co chcą.

 

26. Pan Jezus to osoba, a nie jakieś konto bankowe.

 

27. Każdy, kto chce, jest szczęśliwy.

 

28. Daj się kochać!

 

29. Panu Bogu najbardziej się podoba człowiek który kocha.

 

30. Gdyby nie było zła, Bóg nie byłby miłosierdziem, bo nie miałby się komu objawić. Gdyby nigdy nie było zła, nigdy nie byłoby Boga (Bóg jest miłosierdziem samym).

 

 

31. Jeśli ktoś kocha w 100%, ale 99-procentową, jedynie ludzką miłością, w jego wieczności wszystko jest możliwe. Ale jeśli ktoś kocha chociaż w 1%, ale 100%-ową, Bożą miłością, w jego  wieczności jest tylko niebo. Dlatego trzeba oddać Panu Jezusowi całego siebie i całe swoje życie w prawdziwej pokorze, żeby być na pewno zbawionym.

 

32. Fakt istnienia zła, nie samo zło, jest dobrem doskonałym.

 

33. 14.05.05 (Wigilia święta zesłania Ducha Świętego).

Dzieląc się samym sobą, łączymy się między sobą.

 

34. Bóg nie stworzył zła. Bóg dopuścił, aby się ono pojawiło. Musiało tak się stać i jest to piękne.

 

35. Jeśli liczysz na czyściec, to nawet czyściec jest niepewny.

 

36. Jeśli owoce są nawet długotrwałe, ale nie są wieczne, to są w ogóle bez sensu.

 

37. Bóg to sprawianie przyjemności.

 

38. Miłość to sprawianie przyjemności.

 

39. Osobowy charakter Boga wyraża się w osobowym charakterze człowieka.

 

40. Chciej Bożej woli, a spełni się.

 

41. W życiu chodzi o to, aby mieć wiarę, nawet pomimo uczucia braku wiary, mieć nadzieję nawet pomimo uczucia braku nadziei, mieć miłość , nawet pomimo uczucia braku miłości…

 

42. Jeśli daję dobro Jezusowi, to na pewno daję je ludziom. Jeśli jednak wydaje mi się, że daję dobro ludziom, to tak naprawdę, albo daję je ludziom i Jezusowi, albo daję je jedynie sobie. Kochajmy szczerze Jezusa.

 

43. Przeciętny człowiek ma w życiu tyle przyjemności ile cierpienia, bez względu na jego relację do Pana Boga. Przyjemnością jest m.in. uczucie pokoju „wewnętrznego”. Cierpieniem jest min. uczucie smutku i trwogi, jakie przeżywał Pan Jezus w Ogrójcu. Przeciętny człowiek ma te wszystkie uczucia bez względu na jego relację do Pana Boga. Kochajmy szczerze Jezusa.

 

44. Pan Jezus jest taki Piękny!

 

45. Panie Jezu, jesteś najpiękniejszy!

 

46. Nic stworzonego, samo w sobie, nie decyduje o czyimś zbawieniu, nie świadczy o czyimś zbawieniu, ani nie jest gwarancją czyjegoś zbawienia. Jest nią jedynie Jezus Chrystus.

 

47. Wszystkie prawdziwe problemy świata polegają na tym, że ktoś czasem chce być bardziej szczęśliwy od Boga, oraz na tym, że ktoś czasem chce być mniej szczęśliwy od Boga. Od Boga zaś pochodzi jedynie pragnienie jego samego, który jest tak szczęśliwy jak jest – nieskończenie bardzo.

 

48. Bóg nie troszczy się o to aby nie był raniony, ale o to, by ludzie go nie ranili.

 

49. To raczej Bóg działa w stronę ludzi, niż ludzie w stronę Boga.

 

50. Grzech to nie tylko czynienie zła, ale również nie czynienie dobra.

 

51. Nie można zrozumieć doczesności bez wieczności.

 

52. Stan duszy danego człowieka w danym momencie, to jest los tego człowieka po śmierci, gdyby ta śmierć nastąpiła w tym, danym momencie, a nie to, jak ten człowiek się w owym momencie czuje.

 

53. Grzech to nie tylko czynienie zła, ale również nie czynienie dobra.

 

54. Człowiek na ziemi zawsze może kochać.

 

55. Prawda nie jest w 50% brzydka, i w 50% piękna. Prawda jest w 100% piękna. Pan Bóg jest prawdą.

 

56. To wielkie marnotrawstwo serca, wypełniać je tym, co przestanie istnieć…

 

57. Nie bój się spełniać Boże wymagania, bój się nie spełniać Bożych wymagań.

 

58. Maryja to najdoskonalsze dzieło Boga.

 

59. Wolność to nie wolna wola. Wolność to miłość.

 

60. Rozmawia dwoje ludzi:

- Chodzisz do kościoła?

- Nie. Jestem wierzący, niepraktykujący.

- Aha, czyli tak jak szatan?

Bo wiara , to nie tylko wierzenie w Boga (w istnienie Boga), ale wierzenie Bogu.

 

61. Większym złem jest próbować zranić Bogiem niż bronią.

 

62. Dla Boga najważniejsze są powroty do niego.

 

63. Oddalałem się od Chrystusa, ale Chrystus nie oddalał się ode mnie.

 

64. Wszystko, co zatrzymujesz tylko dla siebie znika. To nie ma sensu…

 

65. Najprzyjemniejsze rzeczy tego świata zostały stworzone w imię Boże.

 

66. Dobro jest prawdziwe i piękne. Prawda jest piękna i dobra. Piękno jest dobre i prawdziwe.

 

67. Bóg też ma potrzeby materialne – potrzeby swoich dzieci.

 

68. W pewnym sensie mam już nigdy nie zaufać Bogu, bo już zaufałem.

 

69. Piękno świata to Bóg.

 

70. Jestem przyszłym świętym.

 

71. O ile się nie mylę, dusze dzieci nienarodzonych – nie ochrzczonych - czeka po śmierci symboliczny czyściec jako oczyszczenie z grzechu pierworodnego, a potem niebo. W czyśćcu jednak ludzie cierpią bardziej niż na ziemi.

 

72. Nie ma co się dziwić, że Stany Zjednoczone tak dobrze prosperują gospodarczo, skoro wiadomo, że mają na swoich pieniądzach z wiarą napisane: ”In God we trust” - Bogu ufamy.

 

73. Nie ma się co dziwić, że same słowa Jana Pawła II były mało atrakcyjne dla ciał, skoro mówił do dusz, które, jeśli chciały słuchać, to się, słuchając, rozkoszowały…

 

74. Jedynie ludzie kiedykolwiek oddani Bogu mają szansę pójść od razu po śmierci do nieba (bez czyśćca), ale każdy ma szansę być oddanym Bogu…

 

75. Jedność chrześcijan, która nadejdzie, którą obiecał Pan Jezus w Ewangelii będzie w ogromnej mierze owocem posługi Jana Pawła II.

 

76. Kultura, z uwagi na piękno dzieł sztuki, które stanowią jej trwały dorobek, nie jest pojęciem obojętnym moralnie, ale pozytywnym moralnie. Kultura czyni świat lepszym. Szczególnie poprzez twórczość artystyczną.

 

77. W niebie są szczęśliwi i bardziej szczęśliwi, ale nie ma mniej szczęśliwych.

 

78. Patrzyliśmy na Jana Pawła II, a mieliśmy przed sobą samego Boga Ojca ubranego w Jana Pawła II…

 

79. W pewnym sensie każdy grzech jest ciężki, bo każdy zabił Jezusa Chrystusa, a Jemu na krzyżu na pewno nie było lekko.

 

80. Piękniejsze jest zmartwychwstanie do życia niż krzyż do śmierci.

 

81. Piękno Chrystusowej ofiarności dla nas ma swoją moc z mocy zmartwychwstania Chrystusa.

 

82. Co jest ważniejsze; pieniądze czy zakup? Co jest ważniejsze; krzyż czy odkupienie? Co jest ważniejsze; cierpienie czy przyjemność? Co jest ważniejsze; słabości czy moc? Co jest ważniejsze; droga czy cel? Co jest ważniejsze; śmierć czy życie? Co jest ważniejsze; męka i śmierć Chrystusa czy Jego zmartwychwstanie. Kościół daje odpowiedź: największe święto w roku to Wielkanoc, a nie Wielki Piątek. Dzień Pański to niedziela, a nie piątek. Nawet obraz Miłosierdzia Bożego przedstawia Chrystusa zmartwychwstałego, a miłosierdzie to największy przymiot Boga.

 

83. Zbawienie człowieka nie zależy w 50% od Boga i w 50% od człowieka. Zbawienie człowieka zależy w 100% od Boga i w 100% od człowieka.

 

84. Nie tyle ufaj i nie tyle ufaj miłosierdziu, co ufaj Miłosierdziu Bożemu.

 

85. Jeśli jakiś dar materialny potrzebny Ci jest do tego żeby bardziej „być”, to Bóg chce ci go dać. Proś o niego po prostu swoim życiem, a będzie ci dany.

 

86. Wiara to jest życie według tego, czego potrzebujemy.

 

87. Bogu wszystko polecaj.  Wszystko rób Bożą mocą.

 

88. Miej dużo życzliwości, dużo dobroci dla bliźnich.

 

89. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czy Bóg potrafi stworzyć taki kamień, którego nie będzie mógł unieść? – Potrafi. Bóg potrafi przestać być Bogiem. Bóg potrafi zgrzeszyć. Ale On nie chce i nigdy tego nie zrobi.

 

90. Miłość to sprawianie przyjemności. Jej celem jest sprawienie przyjemności.

 

91. Gorzki – gorzkość.

Słodki – słodkość.

Zły – złość.

Miły – miłość.

Miłość to bycie miłym.

 

92. Świętość człowieka  to uczestnictwo w zwycięstwie Miłosierdzia Bożego nad całym złem.

 

93. Nie istnieje podział na Boga, przedmioty materialne – neutralne, i zło. Istnieje tylko Bóg i zło. Przedmioty materialne, a nawet człowiek to jakby „mieszanina” Boga i zła, które przejawia się min. w słabości.

 

94. Ten, komu Bóg obiecał zbawienie ma prawo być tego pewien.

 

95. Ludzie, którzy są świętymi już za życia, cierpią najmniej ze wszystkich. Nawet jeśli w doczesności cierpią tyle co inni, to po śmierci idą od razu do nieba, omijając czyściec, w którym się cierpi bardziej niż na ziemi.

 

96. Im więcej dobrych rzeczy wypraszasz u Boga tym lepiej. Idź na całość

 

97. Piękno to Bóg.

 

98. Bóg w Jezusie Chrystusie stał się do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Bóg zbawił wielu ludzi od grzechu i cierpienia. Wielu ludzi zbawiło Boga od cierpienia.

 

99. Nie można być prawdziwie wierzącym, nie będąc prawdziwie przyjemnym. Nie można być prawdziwie przyjemnym, nie będąc prawdziwie wierzącym.

 

100. Człowiek jest powołany do tego by działo się w jego życiu jedynie to, czego pragnie.

 

101. Człowiek jest powołany do tego, by Bóg sprawiał w jego życiu wszystko, czego pragnie.

 

102. Każdy święty jest człowiekiem, bez którego nie byłoby Boga.

 

103. Wszyscy, których darzę sympatią, będą zbawieni.

 

104. Jestem powołany do tego, aby ludzie doświadczali ode mnie jedynie dobra, z całego mojego życia, którym jest Jezus Chrystus.

 

105. Człowiek jest powołany do tego aby całe jego życie było w pełni szczęśliwe.

 

106. Największy cud zdarza się człowiekowi wtedy gdy całe jego życie jest w pełni szczęśliwe, pomimo, że pewne fragmenty jego życia nie byłyby szczęśliwe, gdyby istniały tylko one.

 

107. Każdy kto spędzi wieczność w niebie, jest w pełni szczęśliwy w całym swoim życiu.

 

108. Całym moim życiem jest Jezus Chrystus.

 

109. Ludzie min. dzielą się na tych, którzy osiągają szczęście i tych, którzy nie osiągają szczęścia.

 

110. Dlaczego jest zło na świecie? Nie da się tego sensownie uzasadnić, gdyż po prostu nie istnieje sensowne uzasadnienie pochodzenia tego, co jest bezsensownością samą w sobie. Zło nie ma sensu, a więc i jego geneza także. Szatan jest królem bezsensowności.

 

111. W pewnym sensie nawet moja przeszłość jest doskonała, bo jest doskonale oddana Bogu.

 

112. Nie potrzebuję nic, prócz tego, co już mam.

 

113. To, co daje pełną, niczym niezmąconą radość, jest na pewno dobre, prawdziwe.

 

114. Lęki kłamią.

 

115. Każdy lęk kłamie.

 

116. Piękno mówi prawdę.

 

117. Zachowaj spokój.

 

118. Nie da się przekreślić wszystkiego.

 

119. Przewaga zła nad Bogiem byłaby wtedy, gdyby nic nigdy nie istniało. Przewaga Boga nad złem polega na tym, że jest niebo i piekło.

 

120. Nie wchodź w dialog z wątpliwościami, aby nie było gorzej.

 

121. Iść za tym co nieskazitelnie dobre, to pewna droga.

 

122. Iskra Bożego Miłosierdzia, która ma wyjść z Polski i przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa, to szczególnie wyraźnie obecny w świecie Jezus Chrystus.

 

123. Szatan potrafi być pokorny, potrafi być wierzący, ale nie potrafi być posłuszny Bogu.

 

124. Pan Jezus w Ogrójcu począł się smucić i odczuwać trwogę, a nie począł się smucić i trwożyć się.

 

125. Ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Bożym, jest największy w nim. a kto jest największy w Królestwie Bożym, jest w nim i tak największy.

 

126. Uważaj wszystkich za większych od siebie. Ludzie najbardziej grzeszący na świecie są dla Boga ludźmi największymi. Są najwięksi w Jego oczach. Bóg poświęca im najwięcej uwagi. Ludzie najbardziej  święci na świecie, są dla Boga i tak najwięksi. Jednak ci pierwsi mogą z chwilą sądu ostatecznego przestać być wielkimi dla Boga, a święci na pewno nie przestaną.

 

127. Jan Paweł II zasiada w królestwie Bożym po prawicy Maryi, a Maryja po prawicy Chrystusa.

 

128. Bądź oddany Bogu.

 

129. Niech cały Ty i całe Twoje życie będą oddane Panu Jezusowi a będziesz w pełni szczęśliwy.

 

130. Jaka jest recepta na szczęście? Jezus Chrystus jest całą, jedyną i pewną receptą na pełnię szczęścia w całej doczesności i całej wieczności.

 

131. Jezus Chrystus jest jedynym szczęściem, jakie istnieje.

 

132. Najgorzej jest nic nie robić.

 

133. Każdy człowiek jest wspaniały i doskonały w tym jakim go stworzył Bóg.

 

134. Niektórzy już na ziemi wiedzą, że pójdą do nieba.

 

135. Czyste zło to „jest” czyste „nic”. „Bóg jest”. Powiedział o sobie: „Jestem, Który Jestem”, oraz „Ja Jestem”. Zło to jest nic poza brakami. Brakami Boga. Brakami jedynie Boga.

 

136. Święci w niebie są jak gdyby częściami Boga.

 

137. Bóstwo Boga polega na jedności Trójcy Świętej.

 

138. W Jezusie Chrystusie ukazana nam została pełnia człowieczeństwa.

 

139. Pełnia człowieczeństwa Chrystusa polega na pełnej jedności tegoż Chrystusa z Jego Ojcem Niebieskim w Duchu Świętym.

 

140. Prawdziwe człowieczeństwo polega na zjednoczeniu z Bogiem.

 

141. W pewnym sensie z całym mną i całym moim życiem wszystko jest w porządku.

 

142. Ten, komu Bóg objawił, że będzie zbawiony, ma prawo, a nawet powinien być pewien, że będzie zbawiony.

 

143. Samo piękno może być gwarancją czyjegoś zbawienia, bo piękno to Bóg.

 

144. Piękno nie jest stworzone, bo piękno to Bóg.

 

145. W życiu chodzi o to, aby dusza człowieka miała w sobie całego Boga, a nie jedynie była przeniknięta jak gdyby fragmentami Boga. To jest prawdziwa łaska Boża, o której, w Piśmie Świętym, jest napisane:  „łaska Boża trwa na wieki”.

Dotyczy to ludzi całych oddanych Bogu, z całym ich życiem.

 

146. To, co łączy Ojca Niebieskiego z Synem Bożym to jedność z Duchem Świętym każdego z nich.

 

147. Najmniejszy w Królestwie Bożym większy będzie ode mnie.

 

148. Ojca Niebieskiego i Syna Bożego łączy Duch Święty.

 

149. Tak naprawdę jedynie Bóg „JEST”, ale każdy z nas może stać się jak gdyby jego częścią.

 

150. Jeśli chodzi o duchy, to w piekle działają jedynie duchy złe. Na ziemi działają duchy dobre i złe, a w czyśćcu, jedynie duchy dobre.

 

151. Niebo to Bóg.

 

152. Jezus nie grzeszył, ponieważ nie jest stworzony. Ten kto jest stworzony, możliwe jest, aby grzeszył. Ale jako, że zarówno Jezus z Boga się narodził jak i ten, kto jest stworzony może z Boga się narodzić przez nawrócenie, grzechy ludzkie nie są przeszkodą do tego by człowiek, póki żyje na ziemi, miał szansę stać się Jezusem w niebie (w myśl słów św. siostry Faustyny: „Jezu, przemień mnie w siebie, bo ty wszystko możesz.”) Grzech Jezusa oznaczałby co innego, właśnie dlatego, że w przeciwieństwie do ludzi, Jezus nie został stworzony. Owe grzechy ludzkie są w ten sposób cierpieniem – cierpieniem duszy, które Bóg połączył z cierpieniem Jezusa. To jest właśnie zbawienie.

 

153. W pewnym sensie, wszystko jest w porządku.

 

154. Pomimo, iż święci w niebie są jak gdyby częściami Boga, ich tożsamość nie jest tam zatarta.

 

155. Maryja jest w niebie jak gdyby sercem Boga.

 

156. Jan Paweł II uczył, że każdy prosty „zbieg okoliczności” to tak naprawdę nie zbieg okoliczności, tylko znak od Boga. („Proste zbiegi okoliczności nie istnieją w planach Opatrzności Bożej”)

 

157. Każda część Ducha Świętego to cały Duch Święty.

 

158. Poszczególne fragmenty rzeczywistości, same w sobie, nie są doskonałe, ale rzeczywistość jako całość, jest doskonała.

 

159. Jeśli twoje ciało przyjmuje Komunię Świętą, to niech przyjmuje ją również twoja dusza.

 

160. Każdy przedmiot materialny to po prostu „fragment” Boga, nie będący całym Bogiem. Nie może on sam w sobie gwarantować zbawienia.

 

161. Bóg jest żywy, ponieważ jako cały jest doskonały, nawet pomimo iż jego „fragmenty”, ale jedynie te nie będące nim całym, nie są doskonałe.

 

162. Święty to taki człowiek, który ma w swojej duszy całego Boga a nie tylko jakąś jego moc. Bóg, jak wejdzie cały do duszy, już z niej nie wychodzi. Taki człowiek w godzinie śmierci, przechodzi z ziemi prosto do nieba – omijając czyściec. To jest właśnie łaska Boża, która trwa na wieki.

 

163. Bóg potrafi błogosławić nawet moją przeszłość.

 

164. Staraj się w życiu jedynie o całego Boga. Cały Bóg jest całym pięknem świata pięknem bogactwa, pięknem sławy, pięknem miłości męsko-damskiej i pięknem innych rzeczy. Ponadto cały Bóg jest całym pięknem Królestwa Bożego. Jeśli natomiast starałbyś się jedynie o dary Boga – „fragmenty” Boga, nie będące nim całym – prędzej czy później zatraciłbyś je wszystkie.

 

165. Bóg ukazuje, że z natury największe znaczenie ma relacja ojcowsko-synowska, potem małżeńska, potem rodzicielska, potem braterska, a potem apostolska. (Kobieta może oczywiście uczestniczyć w jakiś sposób w każdej z nich).

 

166. Duch Święty jest „połową” Ojca Niebieskiego i „połową” Syna Bożego, ale zna całego Ojca Niebieskiego i całego Syna Bożego, ponieważ, jak gdyby „informację” o drugiej „połowie” każdego z nich, czerpie z równej tej połowie, pierwszej połowy, którą jest On sam.

 

167. Objawienie się Boga światu, ujęte w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jest jak namalowanie przez Boga pięknego obrazu, którego pięknem jest sam Bóg. Świat natomiast jest jak człowiek, który ten obraz ogląda. Gdy go zobaczy całego zachwyci się. To zachwycenie się to zbawienie, a Królestwo Boże to jak gdyby radość w zachwyceniu się pięknem tego obrazu – Bogiem.

 

168. Fizyka uczy, że każda akcja pociąga za sobą reakcję. Z tym właśnie można porównać fakt, że Objawienie Boże opisane w Biblii odznacza się w dziejach świata liczonych od początku czasu „pobiblijnego” do końca świata. Odznacza się znakami, których odczytuję coraz więcej…

 

169. Dlaczego zło jest na świecie? To tak, jakby chłopak, który stoi obok pięknej dziewczyny, widział tylko jej nos i pytał się: -„Dlaczego nie czuję pociągu? Mówią, że jak chłopak stoi obok pięknej dziewczyny to czuje pociąg.” Słaby świat to tylko część rzeczywistości, która cała, jest doskonała. Jest nią Bóg.

 

170. Bóg jest całą rzeczywistością. Niebo jest całą rzeczywistością. Czyste zło to czyste „nic”. Nawet potępione złe duchy, czy ewentualnie ludzie, to  jak gdyby „fragmenty” Ojca Niebieskiego czy Syna Bożego, ale bez Ducha Świętego – nie mające w sobie całego Boga, w odróżnieniu od aniołów w niebie i od świętych, których zbawienie polega na tym, że w niebie mają oni w sobie całego Boga (i są w Bogu…)

 

171. Piosenka Celine DionThe Power Of The Dream” uczy min., że jeśli masz czyste serce, to w co byś sobie nie wierzył, jest to prawdą, ponieważ jeśli ma się czyste serce, wierzy się w to, czego się potrzebuje.

 

172. Może coś być denerwujące, ale niech nas nie zdenerwuje. Zdenerwowanie jest zawsze złe.

 

173. W życiu człowieka oddanego Bogu, miłującego Boga, wszyscy nieprzyjaciele w postaci różnych nieprzyjaznych sytuacji, zostają w końcu przez Boga pokonani.

 

174. Zło jest pojęciem względnym, dlatego można również przyjąć, że zło nie istnieje.

 

175. Ludzie nie mogą znaleźć przyczyny istnienia zła, ponieważ ta przyczyna nie istnieje.

 

176. Każda radość na ziemi jest reakcją na szczególnie wyraźny, choć nie pełny, widok Boga. W niebie człowiek raduje się pełnym widokiem Boga.

 

177. Radość człowieka nigdy nie oszukuje go na jego niekorzyść. Może, czasem, „oszukiwać go na jego korzyść.”

 

178. Moje życie jest doskonałe, bo moim życiem jest Jezus Chrystus, a On jest doskonały…

 

179. Cierpienia są po to, aby przyjemnościami, które przychodzą po cierpieniu, człowiek mógł się bardziej radować, a nie był nimi znudzony i przez to nie doznawał szczęścia.

 

180. Bóg chce Ci dać wszystko, czego pragniesz, chyba, że to czego pragniesz, nie jest dla Ciebie dobre, ale w takim wypadku, Bóg chce Ci dać coś więcej niż ta rzecz; coś, czego pragnąłbyś bardziej od niej, gdybyś o tym, z czystm sercem, pomyślał. Jeśli będziesz miał odpowiednio czyste serce, Bóg Ci to wszystko da…

 

181. „Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni”, znaczy nie tylko: nie przekreślaj ludzi, ale również: staraj się we wszystkich i we wszystkim dostrzegać jak najbardziej dobro, aby je podkreślać.

 

182. Byłem martwy, a teraz żyję. Nie marzyłem o tym, żeby ożyć. Nie mogłem marzyć – byłem martwy. Chrystus sam mnie wskrzesił…

 

183. Wszystko, co nie jest wszystkim jest złe, ale nie ma nic poza wszystkim. Wszystko jako całość jest dobre.

 

184. Bóg potrzebuje naszego szczęścia, ponieważ nas kocha.

 

185. Jest Bóg.

 

186. Złe duchy uderzają w słabe punkty człowieka. Choroba psychiczna, to osłabienie umysłu, który nieprawidłowo funkcjonuje. Jest ona zatem siedliskiem złych duchów, które jednak żerują jedynie na umyśle, a nie na sercu (duchowym) człowieka. A więc człowiek zachowuje w niej swoją niewinność. Choroby psychiczne to przecież głównie depresyjne myśli, nieprawdziwe przekonania (urojenia),  rozdrażnienia, wściekłość, wycofywanie się ze środowiska, zniechęcenie, zniewolenia myślowe (natłoki myśli), wyniosłość manii i wiele innych, tym podobnych objawów, tak typowych dla owoców złych duchów. Jednak Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra.

 

187. Pan Jezus jest pięknem samym. Pójść za Panem Jezusem, to pójść za pięknem samym. Pójść  za pięknem samym to pójść za Panem Jezusem, nawet jeśli się nigdy nie słyszało Jego imienia…

 

188. Serce jest siedliskiem pragnień. Jeśli na tronie Twego serca jest Bóg, to broń swoje serce aby nie było ranione. Wtedy również Bóg nie będzie w nim raniony, lecz będzie mocny, a więc z mocą odpowie na Twoje pragnienia, zaspokajając je…

 

189. Jest modlitwa dziękczynna, jest modlitwa wielbiąca, jest modlitwa błagalna i jest jeszcze jedna: modlitwa ufności. Na przykład taka: „Panie Jezu, słyszysz mój głos, prowadzisz mnie, kochasz mnie, nigdy mnie nie opuścisz, dasz mi szczęście w tym życiu i przyjmiesz mnie do nieba.

 

190. W pewnym sensie, żałuję wielu rzeczy: każdego grzechu, każdego zła, które popełniłem. To są, jednak, fragmenty mojego życia, natomiast moje życie jako całość, jest doskonałe – jest nim Jezus Chrystus – i w tym sensie, niczego nie żałuję.

 

191. Po śmierci, od razu do nieba (z ominięciem czyśca) mogą iść tylko te osoby, które, pod względem psychiczno-cielesnym są w pełni zadowolone ze swojego życia, a w duszy mają Ducha Świętego.

 

192. Żeby, po śmierci, iść kiedykolwiek do nieba, trzeba, na ziemi, odwołać się, w sprawie zbawienia, do Bożego Miłosierdzia, którym jest Jezus Chrystus.

 

193. Każda „część” Ducha Świętego to jest cały Duch Święty. To jest prawo natury Ducha Świętego, w pewnym sensie takie jak ziemskie prawa fizyczne. Właśnie dzięki temu są trzy osoby Boskie, ale jeden Bóg. Jak gdyby „połowa” Ojca Niebieskiego to Duch Święty i tak samo „połowa” Syna Bożego to Duch Święty. Wobec powyższego prawa natury Ducha Świętego, zachodzi jedność Ojca i Syna w Duchu Świętym. Obrazuje to poniższy schemat. Obie jego części zachodzą jednocześnie.

 

 

 

194. Szczęście człowieka jest jedno. Jest to szczęście doczesno-wieczne.

 

195. Jeśli Bóg jest na tronie twego serca, osiągniesz wszystko, co tylko sobie zamarzysz, pod warunkiem, że to, o czym będziesz marzyć, nie będzie powodować Tobie żadnej straty, której byś w tym życiu, ostatecznie, żałował. I to wcale nie duchowej straty, a psychiczno-cielesnej.

 

196. O ile wiem, „brakujące ogniwa” ewolucji są tylko na tej ścieżce drzewa genealogicznego, która prowadzi do powstania człowieka (Homo sapiens), począwszy od pojawienia się życia na ziemi (nie wiadomo co było pierwszym śladem życia). Znajdują się one na każdym rozgałęzieniu w kierunku człowieka. Wydaje mi się wielce prawdopodobne, że owe „brakujące ogniwa” to palec Boga, który w sposób nadprzyrodzony, jakby szczególniej ingerował w ewolucję, dokonując w niej „korekt kursu”, prowadząc ją do wyznaczonego celu. Ta teoria godziłaby naukowców i wierzących, odpowiadała by na pytanie: „Czy człowiek pochodzi od małpy?” –„Człowiek pochodzi od Boga, który go stworzył, ale przed człowiekiem była małpa”… Myślę także, że również dinozaury Bóg „usunął” z ziemi, owszem posługując się np. meteorytem, po to, żeby zrobić miejsce dla człowieka, który bardziej mu się podoba…

 

197. Smutek jest owocem złego ducha, jednak może być niezawiniony przez osobę, która go odczuwa (nękaną przez zło). Smutek nigdy nie mówi pełnej prawdy. Pełna prawda nigdy nie powoduje smutku.

 

198. Radość jest owocem Ducha Świętego. Jeśli radość nas „oszukuje”, to dlatego, że działanie Ducha Świętego na nas, jest zmieszane z działaniem złego ducha. Jednak samo działanie Ducha Świętego w tej sytuacji powoduje w nas radość i to większą, niż tamta. Radość jako, że zawsze jest owocem Ducha Świętego, zawsze mówi prawdę – samą, jeśli jest owocem jedynie Ducha Świętego lub zniekształconą, ale tak naprawdę po prostu „mniej odsłoniętą”, a więc zawsze mniej radosną (wtedy, gdy jest owocem zmieszanego wpływu Ducha Świętego i złego ducha).

 

199. Ty widzisz głównie teraźniejszość, a Bóg widzi całe twoje życie. Lepiej wie czego potrzebujesz.

 

200. Zawsze wybieraj to, co jest wg Ciebie najpiękniejsze, a nie zbłądzisz.

 

201. Jeśli miałbyś rozpaczać, to najmniejsze dobro (Twoje), jakie by Cię powstrzymało od tej rozpaczy jest tym, na co na pewno możesz liczyć, a Bóg chce Ci i tak dać o wiele więcej.

 

202. Ojciec Niebieski jest szczególnie obecny w krzyżu Chrystusa.

 

203. Któregoś razu na siłę wymyślałem, jakie popełniłem błędy, w imię rzekomej pokory i dobro nazwałem złem…

 

204. Krzyż Chrystusa jest symbolem Ojca niebieskiego. Jedność Chrystusa z Jego Krzyżem jest symbolem Ducha Świętego. W ten sposób krucyfiks jest symbolem Trójcy Świętej, symbolem Boga, symbolem miłości między Ojcem Niebieskim a Synem Bożym, W Duchu Świętym.

 

205. Krzyż to nie jest cierpienie. Bycie przybitym do krzyża to jest cierpienie, dźwiganie krzyża to jest cierpienie. Krzyż to drzewo. Święty Krzyż to drzewo życia.

 

206. Wierzenie w Boga to inaczej pokładanie wiary w Bogu, liczenie na Niego, uzależnianie się od niego, wiązanie z nim nadziei.

 

207. To, co jest dla Ciebie największym szczęściem, dającym najwięcej radości, jest jednocześnie najbardziej możliwe do osiągnięcia.

 

208. Znak Boży jest wtedy, gdy zachodzi jedność dwóch rozbieżnych, równoważnych odrębności.

 

209. Szczęście to nie endorfiny. Szczęście to Bóg.

 

210. Bóstwo polega na tym, że Ojca Niebieskiego i Syna Bożego dzielą wszystkie różnice, jakie tylko mogą dzielić, pod warunkiem, że są to różnice między dwoma równoważnymi cechami. Równoważnością tych cech jest Duch Święty, który w ten sposób stanowi jedność Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

 

211. Rozmawia dwoje ludzi:

- Jesteś wierzący?

- Tak.

- A więc wierzysz Bogu?

- Nie „wierzę Bogu”, tylko „wierzę w Boga”.

- Czyli wierzysz w istnienie Boga?

- Tak.

- Otóż istnienie Boga  nie zapewnia Ci zbawienia. Jeżeli byś się potępił, Bóg też by istniał. Tylko odpowiednie działanie Boga w Twoim życiu może zapewnić Ci zbawienie…

 

212. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie piękniejszego życia niż to, które mam.

 

213. W małżeństwie, które łączy kobietę i mężczyznę w jedno (w miłości), jest zawarta tajemnica Trójcy Świętej. Małżeństwo jest cudem na podobieństwo do Boga w Trójcy Świętej jedynego.

 

214. Jedno z praw ziemskich głosi, że woda wrze w temperaturze 100 stopni C. Wiara kłóciłaby się z nauką, gdyby mówiła, że na ziemi woda nie wrze w temperaturze 100 stopni C. Natomiast wiara nie kłóci się z nauką jeśli mówi, że oprócz (nie zamiast) praw ziemskich, istnieją inne, „wyższe” prawa. Prawa nieba, prawa miłości, Prawa Boskiej mocy. Prawa, które często ingerują w świat.

 

215. Smutek to zakłócenia w odbiorze prawdy. Mogą to być zakłócenia duchowe – w duszy, albo jedynie psychiczne – w umyśle. Jeśli są to zakłócenia jedynie w umyśle, to zawsze są, w końcu, pokonane.

 

216. Wolność to nie wolna wola. Wolność to miłość. Wolność to posiadanie wolnej woli. A więc wolność to posiadanie kochającej woli. Nie posiada wolnej woli człowiek, którego wolą jest jedynie zło.

 

217. Zupełnie „czyste” zło nie istnieje, bo zupełnie „czyste” zło to „jest” „nic”. „Gdyby nicość istniała, nie byłaby nicością”.

 

218. Potrzebujemy porażek, aby Bóg mógł nas coraz bardziej obdarowywać. Po porażce, człowiekowi nie wystarcza na pocieszenie mała łaska, gdyż miał duży ból i potrzebuje dużego pocieszenia. Dlatego Bóg zsyła na niego większa łaskę. Wobec powyższego, bez owej porażki, człowiek taki, cieszyłby się bardziej z takiej samej łaski. Radość z jej powodu zajmowałaby więcej miejsca w sercu, pozostawiając mniej miejsca na radość z innych łask. A więc porażki, jak gdyby, wygospodarowują więcej miejsca w naszych sercach na radość z powodu łask. Bóg więc może nam dać ich więcej (i większe).

 

219. Pan Jezus powiedział: „Jestem drogą i prawdą, i życiem” [j 14,6], a nie: „Jestem drogą i prawdą, i śmiercią”. A więc prawdą jest życie, a nie śmierć. W naszych opadaniach ku śmierci, tak na duszy, jak I na psychice, oraz na ciele, jest bardziej kłamstwo, a w naszych wzlotach ku życiu, również na duszy, na psychice, i na ciele, jest bardziej „prawda”.

 

220. Po co jest cierpienie – np. głód? Aby odpowiedzieć, zapytajmy się: Kiedy nam bardziej smakuje posiłek – czy wtedy, gdy go ledwo jemy, bo jesteśmy najedzeni, czy wtedy, gdy nie jedliśmy od wielu godzin lub dni? Panu Bogu właśnie zależy na smaku dla nas – smaku życia – prawdziwego życia – życia wiecznego.

 

221. Nie zawsze wiesz co Pan Bóg chce Ci dać, ale zawsze chce On okazywać Ci hojność. On chce, abyś był w pełni szczęśliwy, w całym swoim życiu…

 

222. Jeśli jest Ci gorzko, ciężko, to jest to sprawka złego ducha. Jarzmo Jezusa „jest słodkie, a […] brzemię lekkie” [Mt 11,30]. A w złych duchach prawdy nie ma, i w ich działaniu – również.

 

223. Miłosierdzie Boże daje nam łask morze.

 

224. Z Bogiem, będącym całą rzeczywistością, jest jak z pięknym obrazem. Jako cały – jest piękny, doskonały. Jednak gdybyśmy patrzyli tylko na jakiś jego mały fragment – np. na czarną plamkę farby, widzielibyśmy brzydotę, niedoskonałość. Takie „plamki” to właśnie złe elementy rzeczywistości – złe, bo bez odniesienia do całości. Świat to też taki element, bo na całą rzeczywistość składają się oprócz świata: czyściec, niebo, piekło. Dopiero cała rzeczywistość jest doskonale piękna, ale niebo też jest doskonale piękne, bo niebo jest właśnie pięknem tego „obrazu”, a nie tylko tym obrazem.

 

225. Moc Boża jes nieskończoną wartością, a samo cierpienie jest żadną wartością.

 

 

226. Każdy człowiek ma albo w pełni udane życie

albo w pełni nie udane życie.

 

227. Nie ma powodu do strapienia.

 

228. Każde upokorzenie, każde poniżenie,

każda porażka - to wszystko jest wogle nie

szkodliwe w życiu tego kto spędzi wieczność w niebie.

 

229. W życiu człowieka, który spędzi wieczność w niebie, wszystko jest piękne a szczególnie piękne jest to, co czysto po ludzku jest brzydkie, nawet grzechy, które są przemieniane w łaski dzięki działaniu Miłosierdzia Bożego.

 

230. Dusza jest mieszkaniem ciała a nie "ciało jest mieszkaniem duszy". Jeśli dusza jest szczęśliwa, to ciało też jest ostatecznie szczęśliwe, natomiast jeśli ciało jest w udręce, to nie znaczy, że dusza jest ostatecznie w udręce.

 

231. Jakie niebo musi być piękne, skoro Pan Jezus, znający niebo, tyle poświęcił, żeby ludzi do niego doprowadzić.

 

232. Bogu nie podoba się piekło, ale Bogu podoba się fakt istnienia piekła.

 

233. Często po ludzku, na pozór, wydaje się, że Boga nie ma, ale to jest część Jego wspaniałego planu zbawienia, że Pan Bóg nie zmusza ludzi do wiary wbrew ludzkiej woli.

 

234. Co Pan Bóg lubi najbardziej robić? - Okazywać miłosierdzie.

 

235. Pan Bóg najbardziej lubi okazywać miłosierdzie. Korzystajmy z tego.

 

236. Dobre uczynki - owszem - nie są zapłatą, za nasze zbawienie, które dokonuje się przez wiarę w Jezusa Chrystusa, ale wyrażają one tę wiarę, która bez nich byłaby martwa.

 

237. Po naszych dobrych uczynkach będzie można poznać, że jesteśmy wierzący i że Jezus Chrystus będzie na sądzie wstawiał się za nami u swego Ojca, ale zapłatą za zbawienie nie są nasze uczynki ani nasza wiara, tylko Ciało i Krew, Dusza i Bóstwo; męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

 

238. Kto naprawdę szuka Boga, ten znajdzie i człowieka. Kto naprawdę szuka człowieka, ten znajdzie też i Boga.

 

239. Bóg nigdy nie wycofał się z tego, co obiecał dobrego. Zdarzało się, że wycofał się z tego, co obiecał złego.

 

240. Bóg spełnia wszystkie prośby, które do niego sczerze zanosimy, jeśli sa prośbami o to, co jest ostatecznie dobre dla naszego zbawienia, ale zbawienia nie tylko duszy ale i ciała z psychiką. Bóg chce każdemu z nas dać ostatecznie pełne zdowolenie z całego naszego życia pod względem cielesno-psychicznym.

 

241. Bójki po meczach piłki nożnej są związane z męskością tego sportu, z testosteronem, choć sama piłka nożna jest też piękna jak sztuka. Potrzeba dobra, moralności, prawdziwych wartości, by nie dochodziło do tych bójek i do tragedii przez nie wywoływanych, tak jak potrzeba tych wartości w innych sprawach życiowych człowieka takich jak rodzina, polityka, praca. Świat jest słaby, ułomny ze swej natury skażonej grzechem, ma plamy, tak jak piłka nożna. Potrzeba miłości, dobra, piękna, prawdy; potrzeba Boga, aby ten świat oczysczać. Sama natura, bez odpowiedniego działania Boga prowadziłaby do zezwierzęcenia człowieka. Natomiast z Bogiem można osiągnąć doskonałość człowieczeństwa, taką, jaką osiągnął Jezus, Maryja, Jan Paweł II, czy inni święci...

 

242. Akceptacja siebie, to spojrzenie na siebie, na swoje zalety i słabości,na swoje sukcesy i problemy, przez pryzmat zwycięstwa nad tymi problemami - zwycięstwa mocą zmartwychwstania Chrystusa, które jest zwycięstwem Chrystusa nad Jego słabościami męki,śmierci, poniżenia. Trzeba wiary w to zwycięstwo, jednak bez owych słabości byłoby ono nie możliwe, tak jak nie możliwe byłoby zmartwychwstanie Chrystusa bez jego męki i śmierci.

 

243. Jeśli ktoś wszystko poleca Bogu, jego życie doczesne może z pozoru nie różnić się od  życia doczesnego kogoś, kto kto nic nie zawierza Bogu, natomiast w wieczności różnica może być tak wielka, że umysł ludzki nie jest w stanie pojąć tej wielkości. na korzyść tego, który jest oddany Bogu.

 

244. Jeśli, na rozdrożu nie potrafisz się zdecydować, którą drogą pójść, pomyśl, czy nie da się,cudownym sposobem, pójść obiema drogami na raz.

 

245. Bóg - miłość, jest źródłem wiecznej miłości, ale jest też źródłem doczesnej miłości. Mówiąc komuś tylko o tej doczesnej miłości, świadcząc ją czynem, możemy go przyciągnąć do źródła - do Boga. Jest to ważne w ewangelizacji świeckich, którzy mogą sobie nie życzyć kontaktu z treściami religijnymi. Należy to uszanowć. Gdy pomożemy komuś odnaleźć strumiyk z wodą - coś "doczesnego" , "świeckiego", osoba ta może zachęcić się do poszukania źródła czegoś "religijnego", "wiecznego", a może też pozostać obojętna. Należy to uszanować.

 

246. Z różnicą między przyjemnością życia na ziemi a przyjemnością życia w niebie jest trochę tak jak z różnicą między oblizywaniem się na widok pysznego ciastka z kremem i owocami widzianego za szybą, a dobraniem się w końcu do tego ciastka i jedzeniem go ze smakiem. Tyle tylko,że niebo jest nieskończenie przyjemniejsze...

 

247. Nic nigdy nie stracę.

 

248. Nigdy nie będę stratny

 

250. Niebo nie jest niczym większym niż życie wieczne, a tym życiem żyję już teraz. Nie umrę na wieki - to znaczy - Już nigdy nie popełnię grzechu śmiertelnego. Już tu, na ziemi raduję się niebem...

 

251. Jezus Chrystus ma łaskę spełnienia się wszystkich jego planów, a więc my jesteśmy powołani do takiej łaski - łaski czystych planów, które będą mogły być spełnione.

 

252. Jeśli ktoś naprawdę pragnie nieba, nie będzie miał żadnych nieusuwalnych przeszkód, żeby je osiągnąć...

 

253. Być wolnym człowiekiem to być "więźniem" w Chrystusie.

 

254. Wszechmogący Bóg naprawdę potrafi rozwiązać każdy Twój problem, bez względu na to jak wielki, jak straszny, jak nierozwiązywalny by się on Tobie wydawał.

 

255. Jestem więźniem w Chrystusie; nie potrafię już sobie zaszkodzić - Alleluja!

 

256. Dlaczego Bóg raczej nie czyni cudów "wszem i wobec"? Dlaczego wiele darów Boga można tak łatwo wytłumaczyć prawami fizyki, biologii, logiki - pomijając "palec Boży"? Otóż Bóg chce nas doprowadzić do swojego królestwa przez miłość, a nie zmuszając nas do wiary cudami. To właśnie "miłość nawraca" jak mówił Jan Paweł II. Wiara wielu ludzi zaczęła się od bezinteresownej miłości do ubogich, cierpiących, potrzebujących...

 

257. Życie ziemskie to czas próby, czy nadajemy się do królestwa Bożego, czy nie. Obyśmy się nadawali...

 

258. Pan Bóg rozwiąże wszystkie moje problemy.

 

259. Czasem coś jest piękne, dlatego, że zawiera w sobie kontrast - jasne elementy są zestawione z ciemnymi. Gdyby nie były one z nimi zestawione, całość nie byłaby tak piękna. Tak samo jest z całą rzeczywistością - gdyby nie istniało zło, nie mogłoby też istnieć piękno, dobro...

 

260. Niektórzy myślą, że nie potrzebują Boga, bo ich życie bez Niego wydaje im się całkiem w porządku. Owszem, życie ziemskie prawdziwie wierzącego i niewierzącego może się z pozoru niczym nie różnić, ale nie to ziemskie życie jest ostatecznie ważne, tylko życie po śmierci, a tam różnica jest kolosalna - czy ma się udział w wiecznych, dobrych owocach zapoczątkowanych na ziemi, czy w wiecznych, zgniłych owocach. Rozsiewajmy dobro...

 

261. Całe moje życie jest piękniejsze niż to, jak je sobie wyobrażam.

 

262. Starość człowieka to "obumarcie ziarenka" przed plonem, jakim ma być niebo...

 

263. Każdy grzech, to jest coś gorszego, niż "zbrodnia przeciwko ludzkości". To zbrodnia przeciwko Bogu...

 

264. Wielu ludziom trudno jest wierzyć w istnienie Boga, gdyż świat sprawia dla nich wrażenie jak gdyby sam się kręcił. Szereg zjawisk w przyrodzie, w biologii, w technice, da się wytłumaczyć prawami fizyki i chemii. Myślą, że Boga nie ma, gdyż nigdzie nie widzą Jego nadprzyrodzonej mocy, która wydaje im się czymś niemożliwym. sprzecznym z owymi prawami naturalnymi. Pomocna dla nich może być myśl, że jest to działanie zamierzone przez Boga, który w pewien sposób ukrywa się przed ludźmi i prowadzi świat pozornie tak, jakby sam się kręcił. Bóg czyni tak z bardzo prostego powodu i logicznego powodu: Chce on, aby człowiek osiągał wiarę w Niego i zbawienie, nie będąc jedynie zmuszanym do tego poprzez widzenie boskiej mocy na własne oczy, ale by osiągał to przez miłość okazywaną z własnej, dobrej, bezinteresownej, nieprzymuszonej woli. A więc świat doczesny to miejsce zakamuflowanej próby, sprawdzającej, którzy ludzie naprawdę nadają się do życia w niebie będącym rzeczywistością miłości, w której widzi się już Boga twarzą w twarz.

 

265. Jeśli ktoś myśli, że można być tak uwikłanym w grzech, że już się nie ma szans poprawy, to nie docenia on Miłosierdzia Bożego...

 

266. Mogę wyliczyć wszystkie moje problemy, jakie przychodzą mi do głowy. Każdy z nich zostanie w końcu przez Boga rozwiązany. Chwała Panu!

 

267. Radości nigdy za wiele.

 

268. Jeśli jakiś dar dawałby nam wielką, chwilową radość, ale nie byłby dla nas, to nie dlatego nie byłby dla nas, że dawałby nam zbyt dużą radość. Nie otrzymanie tego daru dałoby nam w sumie większą radość, może bardziej rozcieńczoną w czasie, od tej skumulowanej w jednej chwili, ale połączonej z nie od razu przewidzianym smutkiem...

 

269. Bóg nas może uzdolnić do tego, że będą nas spotykały jedynie te cierpienia, których będziemy pragnąć.

 

270. Oddając każdy problem Bożemu Miłosierdziu, możemy liczyć na to, że będzie bardziej słodko, lżej...

 

271. Pan Bóg jest tak genialny, że potrafi zamienić coś, co jest najbrzydsze na świecie, czyli śmierć, w coś najpiękniejszego, czyli w bramę wprowadzającą, mocą Bożą, do nieba. Potrafi tak zrobić i robi to dla tak bardzo wielu ludzi...

 

272. Miłość Pana Jezusa polega min. na tym, że nawet jeśli ktoś Go zranił, nawet jeśli ktoś Go zabił, to Pan Jezus potrafi spojrzeć na tę osobę z miłością, z szacunkiem, ze wzruszeniem, bez żadnej urazy. Nie widzi on wtedy w człowieku jakiegoś potwora, tylko biedne, słodkie, zranione dziecko, któremu chce jedynie okazywać współczucie i troskę, miłość miłosierną, prawdziwe przebaczenie.

 

273. Już teraz, żyjąc na ziemi, jestem obywatelem nieba.

 

274. Mam wszystko, czego potrzebuję, bo Bóg daje mi samego siebie, a on jest wszystkim, czego potrzebuję.

 

275. Pan Bóg mnie karmi a nie świat. Gdyby świat mnie karmił, byłbym zalękniony, że umrę z głodu, ale to Bóg mnie karmi.

 

276. Jaki jest sens życia? – Sens życia to sprawianie przyjemności.

 

277. Bóg chce Ci dać wszystko, o co Go poprosisz, pod warunkiem, że to, o co Go poprosisz, nie będzie żadną ujmą dla sprawy osiągnięcia przez Ciebie pełni radości.

 

278. Jeśli będziecie wierni Bogu, to Bóg będzie spełniał wszystkie Wasze prośby.

 

279. Sens życia to sprawianie przyjemności. Sprawiaj ludziom jak najwięcej przyjemności, wyświadczj im jak najwięcej dobra. Idź na całość.

 

280. Owszem, tu na ziemi spotka mnie jeszcze nie raz cierpienie, ale będzie to cierpienie, które będzie dla mnie dobre.

 

281. Nie ma wolności bez miłości. Nie ma miłości bez wolności.

 

282. Nie ma sprawiedliwości bez wolności. Nie ma wolności bez sprawiedliwości.

 

283. Nieodłącznym elementem tajemnicy Krzyża Świętego jest Zmartwychwstanie…

 

284. Jak wiele zdziałać po grzechu, przez skruchę, żal, mocne postanowienie poprawy; przez nawrócenie. Często dużo więcej niż po byciu sprawiedliwym, wiernym…

 

285. Jestem więźniem w Chrystusie. Nie potrafię sobie zaszkodzić…

 

286. Niektórzy mówią: „Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy”. Otóż to, co najważniejsze i najlepsze w życiu – życie wieczne – nigdy się nie kończy. Bóg nigdy się nie kończy; to co jest całym sensem ludzkiego życia, trwa wiecznie. Boże Ciało, które spozywamy w Eucharystii, którego możemy dotknąć tu, na ziemi, jest wieczne, nigdy się nie skończy. (Psalmista mówi: „Łaska Boża trwa na wieki” […])

 

287. Rzeczywistość jako całość jest perfekcyjna.

 

288. Idealne człowieczeństwo nie może się obyć bez (Bożej) mocy nadprzyrodzonej.

 

289. Za pełnią radości stoi sama prawda.

 

290. Bóg jest radością, a nie smutkiem. Wierzyć Bogu, to wierzyć radości.

 

291. Każdy człowiek jest powołany do tego, by Bóg w jego życiu sprawiał wszystko, czgoten człowiek pragnie.

 

292. Jestem obywatelem nieba na pielgrzymce ziemskiej.

 

293. U człowieka świętego każdy problem ma swój kres.

 

294. Zło jest czasem bardzo przydatne, bo na jego tle jeszcze bardziej jaśnieje dobro.

 

295. Pan Jezus nigdy nie dręczy, a Pan Jezus jest prawdą, więc prawda nigdy nie dręczy.

 

296. Im bliżej prawdy, tym bliżej radości.

 

297. Celem jest radość, bo niebo jest celem, a niebo jest radością.

 

298. To jest piękne wezwanie z Litanii Do Najświętszego Serca Pana Jezusa: „ Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami”. Bóg, który jest prawdą, jest źródłem wszelkiej pociechy.

 

299. Jeśli zostałeś wyzwolony ku większym owocom Ducha Świętego, to wiedz, że prawda tego dokonała a „owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.”

[Ga 5,22].

 

300. Jeśli obrodziło u Ciebie w owoce Ducha Świętego, to wiedz, że stało się to przez prawdę. („Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.” [Ga 5,22]).

 

301. Miłość to sprawianie przyjemności. Sprawiaj jak najwięcej przyjemności jak największej liczbie ludzi. Idź na całość…

 

302. Cierpienie w służbie miłości to innymi słowy wyjątkowe starania w służbie miłości; obfitość, intensywność starań.

 

303. Jezus Chrystus oddał za nas całe swoje życie, to znaczy Jego miłość do nas jest całkowita, nieskończona. Nieskończoność to niezbędny warunek prawdziwej miłości, gdyż nawet najdłuższa przyjemność doświadczana przez człowieka jako owoc miłości Bożej, gdyby nie była wieczna, jak niebo, nie miałaby żadnego znaczenia (nie dawałaby szczęścia), gdyż ostatecznie  by się skończyła.

 

304. Bóg chce tak układać nasze życie, by była w nim pełnia radości.

 

305. Prawda nie dręczy.

 

306. Miłosierdzie dopełnia sprawiedliwość. Sprawiedliwość dopełnia miłosierdzie.

 

307. Na fizykę, matematykę, i materię w życiu ludzi świętych, Bóg nanosi nadprzyrodzoną korektę w kierunku spełnienia i radości – inaczej niż to jest w przypadku dóbr tego świata, na które niszczącą „korektę” nanosi zło.

 

308. Z każdej martwicy zmartwychwstanę.

 

309. Z każdej martwicy możesz zmartwychwstać – dzięki Jezusowi Chrystusowi.

 

310. Każda moja martwica jest zwiastunem wyjątkowej radości ze zmartwychwstania z tej martwicy.

 

311. Poza Jezusem Chrystusem nie ma miłości. Poza miłością nie ma Jezusa Chrystusa.

 

312. Kto niesie Krzyż Chrystusowy, niesie samego Boga - ludziom…

 

313. Przyszłość jest ważniejsza od przeszłości.

 

314. Prawdziwe szczęście nigdy się nie kończy.

 

315. Pan Bóg nie jest daleko od człowieka, bo Pan Bóg sam jest człowiekiem.

 

316. Poza Jezusem Chrystusem nie ma prawdziwej miłości.

 

317. Człowieczeństwo bez Bóstwa nie byłoby prawdziwym człowieczeństwem, tak, jak Bóstwo bez człowieczeństwa nie byłoby prawdziwym Bóstwem.

 

318. Niebo, to coś więcej, niż przyjemność. To miłość.

 

319. Nie przeszkadza mi moja śmierć, skoro potem jest zmartwychwstanie.

 

320. Wszystko jest u mnie perfekcyjne. Ktoś powie: "A przecież masz grzech." Odpowiem: "Owszem, ale Pan Jezus zmazał mój grzech na Krzyżu."…

 

321. Nie zamartwiaj się!

 

322. Hedonista, to ten, który uważa, że szczęście to przyjemność. Chrześcijanin, to ten, który uważa, że szczęście to sprawianie przyjemności.

 

323. Bez względu na to, co w przeszłości zrobiłeś, zawsze, póki żyjesz, możesz osiągnąć całkowite spełnienie - dzięki Bogu…

 

324. W każdej chwili Twego życia na ziemi, bez względu na sytuację w której się znajdujesz, jest możliwe prawdziwe Twoje stwierdzenie: "Nie mam powodu do strapienia". "Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego" [Łk 1:37 bt]

 

325. Nie ma powodu do zamartwiania się.

 

326. Wiara rodzi się z miłości.

 

327. Żaden człowiek prawdziwie oddany Bogu nie żałuje tego, że się oddał Bogu.

 

328. Tak naprawdę w Chrześcijaństwie nie ma ryzyka; każdy czyn zgodny z wolą Bożą jest opłacalny, a każdy czyn niezgodny z wolą Bożą, jest czynem, którego się w końcu żałuje…

 

329. Dopuszczaj tylko te myśli, które pomagają Ci się nie zamartwiać.

 

330. Co złego, to nie Bóg.

 

331. Cała prawda to sama radość.

 

332. Ludzkie myślenie to: dać trochę, żeby zyskać trochę, a Boże myślenie to: dać całe życie, żeby zyskać całe życie.

 

333. Jest Bóg. Jest jeszcze Bóg.

 

334. U świętych cała zabawa jest po śmierci, ale to "po śmierci" zaczyna się już w życiu ziemskim…

 

335. Cierpienie jest po to, żebyśmy mieli szczególną okazję do kochania - miłością, która jest wielka, również dlatego, że kosztuje.

 

336. Kocham pomagać, okazywać miłosierdzie, miłować. W tym jest dla mnie pełnia szczęścia. Nie potrzebuję nic więcej. Tak będzie u mnie zawsze.

 

337. Żadne zło nie jest dla mnie szkodliwe.

 

338. Żadne zło nie jest dla mnie szkodliwe, ponieważ będę zbawiony od złego.

 

339. Człowiek trafiając do nieba, staje się tym, który przyczynia się do zbawienia wszystkich, którzy będą zbawieni. Staje się tak przez łączność ze Zbawicielem - Jezusem Chrystusem.

 

340. Prawda nie napawa lękiem. Każdy lęk pochodzi z kłamstwa.

 

341. Jeśli jesteś prawdziwie oddany Bogu, żyjesz życiem wiecznym i pojawia się u Ciebie jakieś pragnienie, to już masz zapewnine spełnienie tego pragnienia, nawet, jeśli nie dzieje się to od razu…

 

342. Największe miłosierdzie, jakiego człowiek może dokonać, to mieć udział w miłosierdziu Jezusa Chrystusa.

 

343. Życie to nie bajka? Chrystus jest życiem a On jest samym pięknem - jak bajka…

 

344. Człowiek, który nie osiąga świętości - nic nie osiąga.

 

345. Jeśli jakaś myśl Cię dręczy, to znaczy, że jest w niej coś kłamliwego.

 

346. Bóg usuwa wszystkie konsekwencje wszystkich moich grzechów z całego mojego życia…

 

347. Jedynie to, co jest Boże, jest naprawdę dobre. Może to być coś ludzkiego, jeśli zawiera się w Chrystusie, który jest człowiekiem - Bogiem…

 

348. Wiara rodzi się z miłości.

 

349. Nie ma szczęścia bez szczęścia wiecznego.

 

350. Imię Chrystusa to Uśmiech.

 

351. Dla Pana Boga rozwiązać każdy problem, to jest "kaszka z mleczkiem". Trzeba tylko wiary…

 

352. Jeśli jakaś myśl wiąże się nieodłącznie z niepokojem, to nie jest ona całkowicie prawdziwa.

 

353. O wielkości człowieka decyduje przede wszystkim to, jak wielkie miłosierdzie po sobie ten człowiek pozostawia..

 

354. Nie ważne, co teraz czujesz, ale ważne, co będziesz czuł w wieczności. Obyś czuł Boga; miłość, szczęście, radość, pokój, piękno, spełnienie.

 

355. Wszystko, co negatywne w psychice, to zakłócenia w odbiorze prawdy.

 

356. Każde zło naszego życia, póki żyjemy na ziemi, może być zamienione przez Boga w samo dobro…

 

357. Nie mówię: "Miłość to jest przyjemność". Mówię: "Miłość to jest sprawianie przyjemnośći"…

 

358. Prawda, to nie tylko to, co "duchowe". Pan Jezus jest prawdą, a On jest również ciałem…

 

359. Pan Bóg lubi się czasem ukrywać, po to, żeby była jeszcze większa radość, gdy się go znowu "zobaczy".

 

360. Poza Jezusem Chrystusem nie ma miłości. Poza miłością nie ma Jezusa Chrystusa.

 

361. Zgrzeszyłem. Dokonałem czegoś gorszego niż zbrodnia przeciwko ludzkości. Dokonałem zbrodni przeciwko samemu Bogu. Jedynie w Nim dla mnie ratunek.

 

362. Zamartwianie się jest zakłamane.

 

363. Człowiek na ziemi nie zawsze czuje radość, ale zawsze może radować się postawą - mieć pozytywne nastawienie w kierunku Boga, bliźniego i siebie samego, nawet jeśli nie czuje się pozytywnie. To jest szczyt miłości.

 

364. Zawsze są powody do radości.

 

365. U ludzi Błogosławionych, świętych, zło jest zapowiedzią dobra.

 

366. Pan Bóg się nigdy nie kończy.

 

367. Najlepsza jest przemiana zła w dobro. Ale czasem spalenie zła jest też czymś dobrym.

 

368. W kwestii dobrej woli, pójdź na całość…

 

369. Radujcie się! A jeśli nie czujecie teraz radości, nie szkodzi - radujcie się postawą dla dobra innych, a radość odczuwalna przyjdzie i owoce takiej postawy radości dla innych też przyjdą - "Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości". [Ps 126:5 bt]

 

370. Jeśli widzisz, że doświadczyłeś Miłosierdzia Bożego, to niech to nie będzie z pożytkiem jedynie dla Ciebie, ale niech z tego skorzystają jak najbardziej Twoi bliźni.

 

371. Nie ważne, co czujesz - nie ważne, co teraz czujesz, ale ważne, co będziesz czuł - ważne, co będziesz czuł w wieczności.

 

372. Nawet, jeśli mnóstwo ludzi byłoby potępionych, Bóg z tym potępieniem nie ma nic wspólnego…

 

373. Pan Jezus jest bardzo dobry. To, co On naszykował, to samo dobro.

 

374. Bóg jest miłością. Jedynie Bóg jest miłością.

 

375. Proste jest żyć dobrem. Pytanie tylko, czy chcesz? Proszę Cię, chciej…

 

376 Prawda jest po stronie dobra.

 

377. Pan Jezus nigdy nie sprawił i nie sprawi mi żadnej przykrości.

 

378. Wszyscy pokłonimy się Jezusowi. Wszyscy przyznamy Mu rację, bez względu na to, czy na ziemi słuchamy Go, czy nie. Oby przyznanie racji Jezusowi było przyznaniem racji także nam…

 

379. Nawet, jeśli postępowanie jakiegoś człowieka podoba się Panu Jezusowi wyjątkowo bardzo, to i tak, doprowadzenie tego człowieka do nieba kosztowało Pana Jezusa Mękę i Śmierć na Krzyżu - tyle samo, ile kosztowało Go odkupienie największych grzeszników…

 

380. Wszystkie zaskoczenia w moim życiu to zaskoczenia Miłosierdziem Bożym dającym mi dobro, nawet, gdy są to trudne zaskoczenia…

 

381. Tam gdzie szczególna bieda i nędza w moim życiu, tam szczególne rozlewa się Miłosierdzie Boże.

 

382. Pan Bóg jest rozwiązaniem wszystkich moich problemów - im większy problem, tym większa radość z jego rozwiązania.

 

383. Miłość Boża skoncentrowana jest wokół grzesznika.

 

384. Zabieganie o uczucie szczęścia nie zawsze oznacza zabieganie o szczęście. Szczęście jest wtedy, gdy ma się życie wieczne, którym jest Jezus Chrystus.

 

385. Wielkie błogosławieństwo + wielka bieda i nędza = wielkie owoce dla ludzkości - aż na wieczność.

 

386. Jeśli podczas trudności uśmiechasz się; radujesz się, pomimo tego, że nie czujesz radości - tzn. starasz się radować postawą - to radość odczuwalna też przyjdzie. ("Którzy we łzach sieją, żąć będą w radości." [Ps 126:5 bt])

 

387. Jezus Chrystus to miłość w najczystszej postaci.

 

388. Krzyż często zwiększa miłość.

 

389. Pokora jest wtedy, gdy z życia i przeżywanej chwili nie czerpiemy dla siebie nic więcej niż to czego potrzebujemy.

 

389. Żywa wiara, to taka wiara, która jest całkowicie w ręku Boga, i on sam zapewnia, że jest ona wielka i wytrwała tak, jak Bóg sobie tego najbardziej życzy. Żywa wiara nigdy nie ustaje, bo ma w sobie miłość Bożą, która jest życiem wiecznym osoby, która ma tą wiarę…

 

390. Jeżeli błogosławionemu, świętemu człowiekowi Pan Bóg coś zabiera, to tylko po to, żeby w to miejsze dać mu coś lepszego. I Bóg daje to „lepsze” w miejsce każdej słabości takiej osoby – prawdziwie oddanej Miłosierdziu Bożemu…

 

391. Osiągnąć zbawienie to nie tyle nie zabić w swoim życiu Chrystusa, ale raczej, jeśli się go zabiło, to opamiętać się; żałować tego; nie chcieć już go zabijać, bo to było złe, i przez to nawrócenie przyjąć zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi, i w przebaczeniu mówi: „Pokój wam” [Łk 24,36]

 

392. Bóg ma szczególne wejrzenie na radość.

 

393. Często jest tak, że im bardziej otrzymanie jakiegoś daru od Boga się odwleka, tym obfitsza szykuje się radość na ten czas, w którym owy dar się w końcu będzie miało – właśnie dlatego, że tak długo się czekało…

 

394. Człowiek, który w wieczności będzie w niebie, w każdej sekundzie swojego życia może powiedzieć: „Jest mi dobrze”, i jest to prawda, bez względu na to, jakie może on przeżywać cierpienie…

 

395. Jeśli jesteś strapiony, to znaczy, że brakuje Ci pewnej wiedzy. Gdybyś wiedział o tym czymś, co jest prawdą, nie martwiłbyś się…

 

396. Im bardziej mi się wydaje, że jakieś dobro tracę, tym bardziej Bóg te dobro we mnie umacnia.

 

397. Największy cud, jaki się zdarzył w całych dziejach świata (Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa), zdarzył się w grobie – miejscu, które z reguły jest najbardziej nędzne, cuchnące i naznaczone śmiercią. Jest to dla mnie pocieszenie w kontekście moich nędz…

 

398. Co jest najważniejsze w życiu? Co jest najważniejsze na świecie? Najważniejsze jest sprawianie przyjemności. Jednak jest to możliwe jedynie w Jezusie Chrystusie. Poza nim, może się wydawać, że sprawia się przyjemność, ale tak naprawdę sprawia się bardziej cierpienie, niż przyjemność. A w nim – odwrotnie – może się wydawać, ze sprawia się cierpienie, a tak naprawdę sprawia się bardziej przyjemność niż cierpienie…

 

399. Bóg „oszalał” na Twoim punkcie! (Tak bardzo Cię kocha…)

 

400. Potrzebujemy porażek, ale tylko w sensie ludzkim. Jeśli mamy życie wieczne, to w naszym życiu, w ujęciu całościowym, nie ma żdnej porażki.

 

401. Nie ma żywej wiary w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa do życia, bez żywej wiary w swoje zmartwychwstanie do życia – mocą Bożą…

 

402. Wyjątkową wielkoduszność okazuje Bóg nie tylko wtedy, kiedy swoją mocą sprawia komuś przyjemność, ale też wtedy, gdy dopuszcza cierpienie na swoje ukochane dziecko, bo wie, że jest to lepsze dla przyszłości tego dziecka.  To wielka odwaga Boga i miłość okupiona takim krzyżem…

 

403. Na ziemi Bóg ma postać Chleba…

404. Przebaczanie Pana Jezusa jest dalekie od używania słów „Przebaczam Ci”. Pan Jezus bardziej używa słów: „Dziękuję Ci. Chciałeś dobrze. Rozumiem Cię”…

405. W pewnym sensie wiara w prawdę o istnieniu Boga jest prosta: Absolut, bo wszechmogący, Absolut, bo wszechwiedzący, Absolut, bo całkowicie dobry, Absolut, bo nieskończenie wielki, Absolut, bo nieskończenie potężny, Absolut, bo nieskazitelnie piękny, Absolut, bo nieskończenie piękny, Absolut, bo perfekcyjnie piękny, Absolut, bo nieskończenie przyjemny, Absolut, bo nieskończenie inteligentny, Absolut, bo nieskończenie mądry, Absolut, bo nieskończenie miłosierny, Absolut, bo miłość…

 

406. W życiu osoby błogosławionej, tak jak to pokazuje przykład Pana Jezusa, czasem dzieło Boże podjęte przez tę osobę po ludzku wydaje się przegrane, ale mocą Bożą, która sprawiła Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa po Jego Męce i Śmierci, dzieło to jest zwycięskie – po Bożemu i też po ludzku, bo Chrystus jest Bogiem i też człowiekiem…

 

407. Nie istnieje większa wolność niż bycie więźniem w Chrystusie i nie istnieje inna ostateczna wolność, niż bycie więźniem w Chrystusie.

 

408. Osiągnięcie jedności w różnorodności jest cudem Ducha Świętego.

 

409. Cokolwiek się w moim życiu wydarzy, będzie to tym, co jest dla mnie najlepsze według Miłosierdzia Bożego.

 

410. Bliskość z Panem Jezusem sprawia, że skruchę okazuje się chętnie, szczodrze i bez lęku…

 

411. To dziwne, ale często, kiedy mówię sobie: „będę cierpiał” (uczestnicząc w tajemnicy Krzyża Chrystusa), pojawia się uśmiech na mojej twarzy.

 

412. Nie ma złych znaków. Znaki może dawać tylko Pan Bóg, a Pan Bóg jest dobry. Złe duchy posługują się zabobonami, które są kłamliwe. Nie należy ich słuchać. Znaki Boże dają pokój i radość. Niosą prawdę, która wyzwala, a złe duchy próbują wprowadzać zniewolenie…

 

413. Na tym polega piękno człowieczeństwa, że czasem nawet najbardziej przesiąknięty złem człowiek się nawraca.

 

414. Największa pycha to próbować umieścić się na miejscu Pana Boga, zamiast Niego, a największa pokora to starać się przybliżać do Pana Boga, aby być jak najbliżej Niego…

 

415. Nie boję się odnoszenia po ludzku porażek, ponieważ Pan Jezus wszystkie te porażki w końcu zamazuje; zamienia w łaski…

 

416. Miłość łączy.

 

417. U człowieka, który ma Boga na tronie swego serca, Królestwo Boże, które jest pośród nas, jest bliżej głębi serca tego człowieka, niż świat ziemski, i to Królestwo Boże błogosławi temu człowiekowi wiecznie…

 

418. Światu niczego nie brakuje.

 

419. Pan Jezus, jedyne, co chce odebrać człowiekowi, to problemy…

420. Krzyż Chrystusa sprawia, że cierpienia ziemskie mają sens.

421. Jakaś słabość danej sytuacji nie jest dla Boga przeszkodą do tego, żeby sprawił, jeśli chce, żeby ta sytuacja okazała się być perfekcyjna. Np. ktoś może widzieć na pudełku, które dostał w prezencie, napis „zło”. Modli się ten strapiony człowiek do Boga słowami: „Panie Boże, oddaję Ci tę słabość.” I nagle okazuje się, że w napisie „złoto” zostały niechcący zakryte  przez białą taśmę klejącą litery „to” i okazuje się, że w środku jest złoto i nie ma tam nic złego. Na podobnej zasadzie Pan Bóg bardzo wiele razy okazuje ludziom miłosierdzie.

422. W pewnym sensie, wszystko jest dobre, bo wszystko jako całość jest dobre.

 

423. To jest misja Pana Jezusa, słodka dla niego, przebaczać grzechy.

 

424. Słowo Boga, to nie jest słowo które jedynie poucza i przekazuje jakąś wiedzę. To jest słowo które rozwiązuje problemy.

 

425. Spełnienie tego czego pragnie osoba oddana Panu Bogu nie jest całkowicie skrępowane przez prawa ziemskie, ale wykracza poza nie.

 

426. Trzeba dobrze postępować.

 

427. Człowiek jest po to, żeby go kochać.

 

428. Miłość szczególnie wyraża się w tym że Kościół Święty to wspólnota.

 

429. Wszystko jako całość jest doskonałe; cała rzeczywistość jest doskonała, bo cała rzeczywistość to Bóg.

 

430. Mając miłość, ma się Boga, mając Boga, ma się wszystko, bo Bóg jest wszystkim.

 

431. Nawet najtrudniejsza sytuacja człowieka tu, na ziemi, nie zamyka mu drogi do życia w pełni radości.

 

432. Szczęście jest tylko w dobroci, poza dobrocią nie ma szczęścia.

 

433. Największa wolność to być więźniem w Chrystusie.

 

434. Bóg spełnia prawo, ale w sposób żywy - w sposób żywy, ale Bóg spełnia prawo.

 

435. Jedyna prawdziwa wolność to bycie więźniem w Chrystusie.

 

436. Poza miłością nie ma Jezusa Chrystusa, poza Jezusem Chrystusem nie ma miłości.

 

437. Sens życia nie sprowadza się do tego, żeby tylko sobie dogodzić. Zwycięzcą jest ten, kto postarał się bezinteresownie o dobro bliźnich.

 

438. Raduję się, bo prawda jest Radosna.

 

439. Idźcie do Jezusa.

 

440. Nie ważne, co czujesz, ważne co robisz. Nie będziemy sądzeni z uczuć, tylko z uczynków

 

441. Bóg jest najbardziej obecny w miłosierdziu.

 

442. Pójdź do Pana Jezusa.

 

443. Cała tajemnica mojego życia, to samo Miłosierdzie Boże.

 

444. Moja miłość to zaledwie Iskierka, ale tą iskierką jest sam Bóg.

 

445. Pan Jezus mnie kocha i opiekuję się mną. Nie pozwoli nikomu wyrządzić mi szkody.

 

446. Pokora to przyjęcie miłości Boga.